Предимства и приложения на продуктите на праховата металургия

Праховата металургия е процес на получаване на метал или метален прах (или смес от метален прах и неметален прах) като суровина, чрез формоване и синтероване, изработване на метални материали, композитни и различни видове продукти.

Предимства на праховата металургия:

1. Технологията на праховата металургия може да сведе до минимум отделянето на компонентите от сплав и да елиминира дебелата, неравна структура на леене.

2. Той може лесно да реализира множество видове композити и да даде пълен ход на съответните характеристики на всеки компонент материал. Това е евтина технологична технология за производство на високоефективни метални основи и керамични композити.

3. Може да се реализира мрежа в близост до формиране и автоматизирано масово производство, като по този начин ефективно се намалява потреблението на ресурси и енергия в производството.

4. Може да използва пълноценно руда, хвостохранилища, утайки от производството на стомана, валцувани стоманени везни и рециклиране на скрап като суровини. Това е нова технология, която може ефективно да извърши регенерация на материали и цялостно използване.

5. Може да произвежда материали и продукти със специална структура и свойства, които не могат да бъдат произведени чрез обикновен метод на топене.

Широко използвани са продуктите на праховата металургия, от обикновеното производство на машини до прецизните инструменти; от хардуерните инструменти до големите механични машини за механично формоване с циментиран карбид; от електронната индустрия до производството на двигатели; от гражданската промишленост до военната индустрия; от общите технологии до модерните технологии, праховата металургия процес може да се види.

Горното е за свързаните характеристики и употреби на продуктите на праховата металургия, надявам се тази информация да ви помогне да разберете продуктите на праховата металургия.


Време за публикуване: март-10-2021